مشاوره، طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء - واردات / صادرات
 بازگشت به صفحه اول
Categories


این بازی فقط اشکنک داره؟

در کمتر از 9 ماه گذشته 10 نفر در حوادث ناشی از خرابی تجهیزات شهربازی های کشور کشته شده اند. تنها %20 تجهیزات شهربازی ها، استاندارد است.با کنارهم گذاشتن این دو خبر می توان آینده وحشتناکی را برای استفاده کنندگان از شهربازی های کشور پیش بینی کرد؛ به خصوص که در حوادث گذشته، رد اخطارهای مسئولان سازمان استاندارد به مالکان شهربازی های حادثه دیده، مشاهده می شود.


ادامه خبر
بازی مرگ!

رشد سریع شهربازی ها در شهرهای مختلف کشور، پر هزینه بودن واردات دستگاه های استاندارد از خارج کشور و وجود افراد سودجو در ساخت دستگاه های ارزان و غیراستاندارد، همه از عواملی هستند که در چند ماه اخیر باعث افزایش حوادث خونین در شهربازی ها شده است.


ادامه خبر
تنها %20 تجهیزات شهربازی های کشور استاندارد است

چرا همچنان وسایل تفریحی غیراستاندارد در برخی از شهربازی ها به فعالیت خود ادامه می دهند؟ چرا هرساله جان چند شهروند و کودک بی گناه به خاطر بازی با چنین وسایلی گرفته می شود؟ اساسا یک شهربازی و پارک استاندارد که بتواند نیازهای امروزی خانواده ها را تأمین کند، چه ویژگی هایی دارد؟ متولیان ساخت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شهربازی های کشور چه کسانی هستند؟


ادامه خبر
همه باید برای استاندارد سازی شهربازی ها سهیم شوند

لازم نیست وارد شوی و ببینی که چه وسایل زهوار دررفته ای اغلب فقط دور خود می چرخند و باعث جیغ و هوار کشیدن عده ای می شوند. خیلی از شهربازی های کشور از دور فریاد می زنند که اسبابِ بازی خاصی که ندارند هیچ، مدت هاست کسی سراغ بازرسی از وضعیت آنها را نگرفته است. در آنها می توان چرخ و فلک بزرگی را از دور دید که حتی برای نشاط بچه ها هم که شده مدت هاست رنگ نشده و آهن زنگ زده اش حسابی توی ذوق می زند.


ادامه خبر
مردم از معیارهای خود برای انتخاب شهربازی می گویند

خبرنگار ما برای جویا شدن نظرات مردم درباره شهربازی های کشور و معیارهایشان برای انتخاب یک شهربازی مناسب و ایمن، سراغ چند خانواده مسافر در روزهای پایانی تابستان رفت. کسری که به اتفاق خانواده خود رامسر را برای سفر آخر تابستانی انتخاب کرده است، گفت: چند سال پیش جلوی روی خودم در شهربازی ساحلی بلوار معلم رامسر، بال یکی از وسایل شکست و دست دوست من آسیب جدی دید.


ادامه خبر